Skip to main content

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Crocs


I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego Crocs, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a.         „Sprzedawca”– ARKROD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-822), ul. Poleczki 23, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 331369, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, legitymująca się NIP 1231181580, REGON: 141767880, kapitał zakładowy 600.000 zł, konto 69 1240 6292 1111 0010 7732 9663

b.         „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej  http://www.crocs.pl oraz jej podstronach,

c.         „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,

d.         „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e.         „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22[1] Kodeksu cywilnego. 

f)          ,,Dane Kontaktowe” - Arkrod sp. z o.o. Crocs.pl ul. Poleczki 23 magazyn H/29A, 02-822 Warszawa, poczta elektroniczna: crocs.sklep@intersocks.pl

 

 II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta.

 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66[1] Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Promocje, zniżki, rabaty, bony promocyjne nie łączą się. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 

§ 5

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić po założeniu Konta.

 

§ 6

1.         Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2.         Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9-11 Polityki Prywatności i Plików Cookies.

 

III. Założenie Konta.
§ 7

1.         Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

2.         Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło i (opcjonalnie) datę urodzenia.

3.         Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. 

4.         Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu.

5.         Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy. Następnie Sprzedawca wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z linkiem do potwierdzenia adresu e-mail. Kliknięcie linku potwierdzającego adres e-mail jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

6.         Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 14 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 8

Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 9

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień.

 

IV. Złożenie zamówienia.

§ 10

1.         Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta.

2.         Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 11

1.         W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient formułuje w Sklepie zamówienie poprzez wybranie towarów, ich kolorów i rozmiarów oraz kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Wybrane towary nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

2.         Po dodaniu do towarów do koszyka, Klient ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych. Jeżeli Klient posiada kupon rabatowy, może go wprowadzić odpowiednim polu formularza. Następnie należy kliknąć przycisk „Dalej”. 

3.         Jeżeli Klient nie posiada Konta, to może je założyć. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować i podać dane do realizacji zamówienia. Następnie należy kliknąć przycisk „Dalej” i wskazać adres dostawy. 

4.         Następnie należy wybrać sposób płatności i sposób dostawy. Obok dostępnych sposobów dostawy wyświetlone są ich koszty. Należy następnie kliknąć przycisk „Podsumowanie zamówienia”. 

5.         W rubryce „Zamówienie razem” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania poprzez powrót do zawartości koszyka.

6.         Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

7.         W przypadku wyboru sposobu płatności: „Przelewy24”, Klient po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA ulica Pastelowa 8, 60-198, Poznań, Polska, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 

§ 12

1.         Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew internetowy, tradycyjny przelew bankowy, płatność przy odbiorze.

Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska, Inpost paczkomaty.

2.         Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy znajdują się w zakładce „Koszty i terminy dostawy”. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi płatności znajdują się w zakładce „Formy płatności”.

3.         Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób.

4.         Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

 

§ 13

 1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

 

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej.

 

V. Odstąpienie (art. 27 ustawy prawa konsumenta), zgodność towaru z umową.

§ 14

1.         Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2.        Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy poinformować nas na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub poprzez przesłanie oświadczenia na piśmie (oświadczenie musi zawierać informacje, które pozwolą zidentyfikować zamówienie, w.  szczególności: nr zamówienia, nr faktury), o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz przesłać paczką pocztową w pudełku razem z zakupionym towarem na dane kontaktowe (prosimy o umieszczenie w pudełku razem z butami formularza odstąpienia od umowy).  Procedura zwrotu  https://www.crocs.pl/go/2193/zwroty-i-wymiany

3.         Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, udostępnianego przez Sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.         Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem   terminu do odstąpienia od umowy oraz zwrócił zakupiony towar.

5.         Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6.         W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji. W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane. Nie odbieramy paczek wysłanych za pobraniem. Nie odbieramy paczek wysłanych do Paczkomatów Inpost.

7.         Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.         Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9.         Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10.       Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.       Wymiana towaru za pośrednictwem sklepu internetowego polega na skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży i złożeniu nowego zamówienia, wraz z dokonaniem nowej płatności.

 

Zgodność towaru z umową 

§ 15

1.        Sprzedawca ma obwiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową sprzedaży (posiada wady fizyczne), Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Klientowi.
2.       Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował;
c) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
•    nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
•    przed zawarciem umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
•    publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Kielnta o zawarciu umowy sprzedaży;
e) jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
f) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed zawarciem umowy sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru
3.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lit. c) – f) powyżej, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową sprzedaży określonych w ust. 2 lit. c) – f) powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
4.       Jeżeli towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.
5.       W żądaniu naprawy lub wymiany towaru należy podać na piśmie: numer i datę zamówienia, model, kolor i rozmiar towaru, dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, oraz przesłać paczką pocztową w pudełku razem z reklamowanym towarem na dane adresowe magazynu.
6.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
7.       Sprzedawca może wybrać czy dokonać wymiany lub naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
8.       Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową sprzedaży, wartość towaru zgodnego z umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży.
9.       Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
10.      Klient udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta towar na swój koszt.
11.      Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeżeli towar jest niezgodny z umową sprzedaży, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży;
b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową sprzedaży;
c) brak zgodności towaru z umową sprzedaży występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową sprzedaży;
d) brak zgodności towaru z umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
12.      Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
13.      Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności towaru z umową sprzedaż jest nieistotny.
14.      W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania
15.      W celu odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie zapisów niniejszego §, Klient składa Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży lub o obniżeniu ceny w dogodnej dla Klienta formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub poprzez przesłanie oświadczenia na piśmie wraz ze zwracanym towarem. Oświadczenie musi zawierać informacje, które pozwolą zidentyfikować zamówienie (w  szczególności: nr zamówienia, nr faktury) i zostać wysłane na Dane Kontaktowe, oddane osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy zgodnej z Danymi Kontaktowymi. Wzór oświadczenia, udostępniony jest na stronie http://www.crocs.pl/go/757/zwroty-i-wymiany
16.      Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.3.        

 

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta.
§ 16

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 17

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres: crocs.sklep@intersocks.pl lub w innej formie. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

 

VII. Postanowienia końcowe.

§ 18

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 19

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www.crocs.pl/regulamin

  Wybierz modne buty Crocs i przypinki Jibbitz. Posiadamy ofertę dla całej rodziny, chodaki, sandały, japonki. Crocs zapewnia komfort na każdą porę roku.


  łatwe zwroty

  zmieniłaś/eś zdanie? Nie ma problemu.  


  30 dni na zwrot

  zmieniłaś/eś zdanie? Nie ma problemu. Masz 30 dni na zwrot.


  Bezpieczne transakcje w 100%

  transakcja zabezpieczona przy użyciu szyfrowanego połączenia SSL.

  Szyfrowanie SSL oznacza w 100% bezpieczną transakcję.