Podanie danych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, lecz konieczne dla zarejestrowania się w Sklepie. Osobie wypełniającej formularz przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Intersocks Sp.zo.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziornej (05-520), ul. Bielawska 63, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 331369, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, legitymująca się NIP 1231181580, REGON: 141767880, kapitał zakładowy 600.000 zł, e-mail: intersocks@intersocks.pl, zwana dalej „Administratorem”.

Dane osobowe zawarte w poniższym formularzu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji w Sklepie, zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu, w celu przeprowadzania postępowania reklamacyjnego oraz, za dodatkową zgodą, w celach marketingowych. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności i Plików Cookies. W celu wykonywania przez Sprzedawcę umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych za pośrednictwem Sklepu, dane osobowe będą powierzane podmiotom wskazanym w Polityce Prywatności i Plików Cookies.

 


  • Pan Pani
  • Wymagana minimalna długość 8 znaków


* Pole wymagane
Loading...